osiedle Urocze 11, 31-953 Kraków (Nowa Huta)
Wejście od strony ul. Żeromskiego

Kim jesteśmy?

osiedle Urocze 11 Jesteśmy ludźmi, którzy postanowili podążać w swoim życiu za Panem Jezusem i być Jego uczniami. Każdy z nas kroczył kiedyś własną drogą, był bardziej lub mniej religijny, ale pewnego dnia uświadomił sobie, że, jak mówi Słowo Boże: “Jeśli nie jest z Jezusem, jest przeciwko Niemu”.

Ten moment, który nazywamy nawróceniem, jest znamiennym zwrotem dotyczącym kierunku i celu naszego życia. Wtedy właśnie dotarło do świadomości każdego z nas, że pomimo tego, iż Bóg jest Miłością, i chce dobra każdego człowieka, to jednak z natury, każdy żyje w niezależności od Boga, rozmija się z Nim, zdążając faktycznie do wiecznego potępienia, a nie wiecznej szczęśliwości.

Uświadomienie sobie tej ogromnie istotnej prawdy doprowadziło do świadomej decyzji - odwrócenia się od własnej drogi i zwróceniu się do Jezusa z prośbą o Jego kierownictwo i prowadzenie. Jezus wysłuchał naszego wołania i wkroczył w nasze życie, dokonując cudu nowego narodzenia. U każdego z nas stało się to w różnym czasie i różnych okolicznościach, ale stało się to naprawdę!

Skąd o tym wiemy? Bo dał nam nowe pragnienia i uzdolnił do świętego (oddzielonego tylko dla Niego) życia poprzez Ducha Świętego, którym nas obdarował! Jezus jest cudownym Zbawicielem, On naprawdę kocha człowieka i od momentu nawrócenia prawdziwie tego doświadczamy.

Nie sposób zatrzymać tej prawdy wyłącznie dla siebie, tym bardziej, że Jezus powiedział: “darmo wzięliście, darmo dawajcie”. Dlatego właśnie szukamy sposobów, aby dzielić się tą Dobrą Nowiną z innymi. Wierzymy, że Jezus “chce dać nam daleko więcej ponad to o co prosimy i o czym myślimy”, dlatego chcemy poznawać Go, ufać Jego obietnicom i świadczyć o Jego dobroci, współczuciu i miłości każdemu.

Czytaj dalej na stronie:
W co wierzymy →

Dlatego spotykamy się w każdą niedzielę, aby wspólnie Go wielbić, rozważać Jego słowo i dostosowywać swoje życie do Jego standardów. Aby zachęcać się i pomagać, dodawać sobie otuchy, czasem napominać i korygować. Dlatego wołamy do Niego w każdej sprawie, dlatego wkładamy swoje ręce na chorych wierząc, że On da uzdrowienie. I choć każdy z nas wiele mógłby opowiadać o cudowności naszego Zbawiciela, to mamy świadomość, że nasze życie ciągle wymaga Jego korekty i poprawy.

Jeśli chciałbyś do nas dołączyć - zapraszamy Cię serdecznie! Przyjdź i doświadcz razem z nami, że Jezus żyje i jest Panem Panów i Królem Królów! On przyjdzie powtórnie na ten świat, aby ustanowić tu swoje Królestwo. Ale zanim to nastąpi, szuka otwartych serc zwykłych ludzi, takich jak ja i Ty ludzi, którzy poddadzą się pod Jego panowanie już teraz, już teraz pozwolą Mu królować w swoim sercu i stać się narzędziami, przez które Jego miłość i uzdrowienie rozleją się po świecie. Niech Cię Bóg błogosławi!

Z punktu widzenia formalnego, Kościół Boży Syloe jest kościołem protestanckim, częścią Kościoła Bożego (Church of God) z główną siedzibą w Cleveland, w stanie Tennessee, w Stanach Zjednoczonych. Jest najstarszym protestanckim Kościołem Zielonoświątkowym, a jego początki sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku. Kościół ten legalnie działa w Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o decyzję Szefa Urzędu Rady Ministrów. Został wpisany do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych 12 stycznia 1996 roku, (dział A, pozycja 105), jego siedzibą jest miasto Kraków, a zrzeszone w nim lokalne zbory działają obecnie w kilku miastach Polski. Reprezentuje ogólnoświatowy ruch charyzmatyczny, który uformował się na przełomie XIX i XX wieku i jest obecnie najszybciej rozwijającym się i największym nurtem chrześcijańskim na świecie.